søndag, april 21, 2019
   
Text Size

Historie

Image

Den første Mørkvedhallen stod ferdig og ble tatt i bruk 1. september 1991. Hallen ligger i Mørkvedlia Idrettspark og er ment å dekke behovet for treningstider i hall for områdene Hunstad, Mørkved, Støver og Bertnes på kveldstid, samt Bodin videregående skole og Nord universitetet på dagtid. 150 heltidsstudenter og rundt 50 deltidsstudenter har sin undervisning hos oss.

Etter hvert som Mørkvedområdet vokste, viste det seg at behovet for trening i hall for nærområdet ikke ble dekket med den allerede eksisterende hallen. 
På bakgrunn av dette startet Mørkvedhallen byggingen av en ny hall i juni 2002. Den nye hallen sto ferdig våren 2003.

Mørkvedhallen påtok seg ansvaret for utbygging og drift av kunstgressbane i Mørkvedlia Idrettspark, kunstgressbanen stod ferdig i september 2000.      

I løpet av sommeren 2010 ble det lagt nytt kunstgress, med gummigranulat.                                         

Mars 2011 ble garasje og lageranlegg på 340 m2 ferdigstillet.

I 2017 ble ny basis- og turnhall ferdigstillet og tatt i bruk.

Nøkkeltall:
- Ca. 190.000 bessøkende er innom hallene i løpet av året
- Ca. 140.000 i forbindelse med trening
- Ca. 40.000 i forbindelse med arrangementer
- Ca. 15.000 studenter avlegger eksamen vår og høst

- Hallene er to flerbrukshaller på 45 x 25 meter
- Totalt gulvareal er ca. 3500 m2
- Hallene har 4 sett garderober, samt 2. instruktørgarderober i hver hall.
- Kafeteria m/kjøkken, kafeteriaen har plass til 45 personer
- Det er tribuneplass til 350 personer i hall A. 
- Totalt rommer hallene hver seg ca. 900 personer

Mellom hall A og B er også administrasjonsbygget  for Nord universitetet, med fasiliteter som testlaboratorium, tredemølle, auditorium, datalaboratorium, grupperom, kontorer etc.

 

Søk

Kunstgress kameraTrykk på bilde for å se livekamera

Tapt og funnet

Har du glemt igjen klær i hallene eller kunstgressbanen?
Kontakt våre medarbeidere for å se om noe av det vi har er ditt.
Ring 92621212, eller 45255754 for nærmere informasjon, eller send mail til andre@morkvedhallen.no

Mørkvedhallen SA

 

 

Mørkvedhallen SA har som formål å bygge og drive idrettsanlegg i Mørkvedlia idrettspark til beste for bydelen og selskapets eiere.  Selskapets eiere er Innstrandens idrettslag, Hunstad fotballklubb, Bodø & omegn idrettsforening, Studentinord og Bodø kommune. Overskuddet fra selskapets forretningsdrift tilbakeføres driften.
Selskapet eier og driver i dag to idrettshaller, kunstgressbane samt undervisnings- og administrasjonsfasiliteter og har under bygging/prosjektering basis-/turnhall og klatrehall.
M
ørkvedhallen SA har 5 ansatte.